ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO PDF Drukuj Email
Wpisany przez AP   
niedziela, 17 maja 2020 21:28

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO

S.S.W. „GÓRNIK” W BYTOMIU

w dniu 21.06.2020 r.

I termin godz. 10.00

II termin godz. 10.15

na ośrodku S.S.W. „GÓRNIK”, 44-210 Pyskowice, ul. Okonia 1

 

PORZĄDEK ZEBRANIA

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Odczytanie projektu porządku Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 5. Zatwierdzenie porządku Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 6. Wybór komisji:
  1. uchwał i wniosków
  2. skrutacyjnej
  3. mandatowej
 7. Sprawozdanie komisji mandatowej o ważności Walnego Zebrania Sprawozdawczo -  Wyborczego.
 8. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności za okres od 29.04.2019 r. do 21.06.2020 r.
 9. Odczytanie sprawozdania finansowego za 2019 r.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11. Uchwała dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego i bilansu za 2019 r.
 12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 13. Głosowanie nad przekazaniem całości zysku za rok 2019 na działalność statutową stowarzyszenia w 2020 r.
 14. Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich uchwalonych przez Zarząd Stowarzyszenia na 2020 r.
 15. Zatwierdzenie preliminarza wydatków na 2020 r.
 16. Dyskusja i głosowanie nad nadaniem tytułów:

-            honorowego członka Stowarzyszenia

- kol. Zygmuntowi GÓRECKIEMU.

-            rzeczywistego zasłużonego członka Stowarzyszenia

- kol. Jadwidze JURKOWSKIEJ,

- kol. Leonowi LEŚNIOKOWI,

- kol. Markowi MAZUROWI.

 1. Dyskusja i przyjmowanie wniosków.
 2. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków oraz skrutacyjnej o przyjęciu uchwał.
 3. Zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

 

Z uwagi na aktualną sytuacje epidemiologiczną zebranie zostanie zorganizowane pod wiatą ośrodka z zachowaniem adekwatnych do sytuacji środków bezpieczeństwa.

    

Poprawiony: piątek, 29 maja 2020 22:51