Zarząd i komisja rewizyjna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Cieślicki   
wtorek, 12 sierpnia 2008 12:16

 

W dniu 28 kwietnia 2019 roku odbyło się Walne Zebranie członków SSW Górnik, na którym powołano nowy zarząd, w składzie:

 

1. Prezes Zarządu – kol. Andrzej MISIEJUK
2. Zastępca Prezesa – kol. Artur PRZYBYŁEK
3. Skarbnik - kol. Andrzej BARD
4. Sekretarz - kol. Jacek PILIŃSKI
5. Kierownik ośrodka - kol. Joachim HILLA
6. Zastępca kierownika - kol. Franciszek KOZICKI
7. Członek Zarządu ds. sportu – kol. Zenon SZOŁTYSIK

 

 

Ponadto na zebraniu członków powołano Komisję Rewizyjną, w składzie:

 

1. Przewodniczący – kol. Tadeusz KRYSA
2. Członkowie:
- kol. Julia JURKOWSKA
- kol. Łukasz LEŚNIOK

 

 

Poprawiony: piątek, 10 maja 2019 11:40