WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE PDF Drukuj Email
Wpisany przez AP   
piątek, 15 marca 2024 01:00

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO

S.S.W. „GÓRNIK” W BYTOMIU

w dniu 14.04.2024 r.

I termin godz. 10.00

II termin godz. 10.15

na ośrodku S.S.W. „GÓRNIK”, 44-210 Pyskowice, ul. Okonia 1

PORZĄDEK ZEBRANIA

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Odczytanie projektu porządku Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 5. Zatwierdzenie porządku Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 6. Wybór komisji:
  1. uchwał i wniosków
  2. skrutacyjnej
  3. mandatowej
 7. Sprawozdanie komisji mandatowej o ważności Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 8. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności za okres od 23.04.2023 r. do 14.04.2024 r.
 9. Odczytanie sprawozdania finansowego za 2023 r.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11. Uchwała dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego i bilansu za 2023 r.
 12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 13. Głosowanie nad przekazaniem całości zysku za rok 2023 na działalność statutową stowarzyszenia w 2024 r.
 14. Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich uchwalonych przez Zarząd Stowarzyszenia na 2024 r.
 15. Zatwierdzenie preliminarza wydatków na 2024 r.
 16. Dyskusja i przyjmowanie wniosków.
 17. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków oraz skrutacyjnej o przyjęciu uchwał.
 18. Zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
Poprawiony: niedziela, 17 marca 2024 21:54